Fasnacht 2024: Ymir - Rache der giganten

komische fritig 2024: Ess-, Bar-, Büro-, Wohn-Tischtennis-Weltmeisterschaft

Fasnacht 2023: vogelfänger

fasnacht 2020: legio lxix - mer chömed hei

RÜSSGUSLER'S GÖGGUZOMPFT: BOAT 2019

Jubireise 2019: Royal edinburgh military tattoo

komische fritig: 100. Generalversammlung, 1. März 2069

Fasnacht 2019: Mer send gröschtet, RG2069

Matinée 2019

Fasnacht 2018: De bölimaa

Gönneranlass 2017: buurebrunch

FASNACHT 2017: VO LOZÄRN GÄGE WAGGIS ZUE

Gögguzompft 2016: de haane gilde


fasnacht 2016: Army hönd